365bet casino lối vào chính thức

Shape
Thumb Thumb

Giới thiệu

Được thành lập vào tháng 5/2020, Viện Đô thị Thông minh và Quản lý (ISCM) là bước khởi đầu cho định hướng phát triển đa ngành của 365bet (UEH) nhằm chủ động ứng phó với các vấn đề đô thị. Công tác nghiên cứu và giảng dạy của ISCM được xây dựng trên nền tảng tích hợp các ứng dụng công nghệ trong nhiều lĩnh vực như thiết kế đô thị, thiết kế cảnh quan, giao thông, quản lý cơ sở hạ tầng và các mô hình quản lý và toán tối ưu nhằm xây dựng và phát triển các đô thị thông minh, xanh, và bền vững.

Đội Ngũ

Tại ISCM, chúng tôi tập hợp đội ngũ đa dạng với kỹ năng, kinh nghiệm và kiến thức nền đa dạng với 29 thành viên, đến từ 4 quốc gia (17% giáo sư, 34% tiến sĩ, 28% thạc sĩ) để kiến tạo nên các ý tưởng, kỹ năng và giải pháp sáng tạo. Thêm vào đó, chúng tôi hiện đã hợp tác với hơn 27 đối tác, 11 trường đại học và học viện, 9 quốc gia, 3 khu vực chính phủ.
dashboard

Chương trình đào tạo

Shape
Thumb

Lĩnh vực quan tâm hợp tác

  • Giao thông thông minh (Chương trình an toàn đường bộ, Hành vi của người sử dụng đường bộ, Giải pháp thông minh cho giao thông, ùn tắc, Giao thông công cộng, Quy hoạch cơ sở hạ tầng)
  • Quản lý thông minh (Quản lý thành phố thông minh, Quản lý kinh doanh và tài chính thông minh, Quản lý dịch vụ thông minh, Quản lý công, Quản lý môi trường, Quản lý nông nghiệp, Quản lý dự án)
  • Thiết kế thông minh (Thiết kế đô thị, Thiết kế cảnh quan, Kiến trúc đô thị, Mô phỏng đô thị)
  • Quy hoạch thông minh (Quy hoạch chiến lược, Quy hoạch không gian, Quy hoạch môi trường bền vững, Tái tạo đô thị, Quy hoạch cộng đồng, Nhà ở và Bất động sản)