365bet casino lối vào chính thức

Shape
Thumb Thumb

Giới thiệu

Khoa Toán – Thống kê được thành lập năm 1976, cùng với sự hình thành của trường Đại Học kinh Tế Thành Phố Hồ Chí Minh. Khoa Toán - Thống kê là nơi cung cấp cho người học các chương trình đào tạo chất lượng cao về các lĩnh vực Toán tài chính, Phân tích rủi ro và Định phí bảo hiểm, Thống kê kinh doanh. Đồng thời khoa cũng chuyển giao những kết quả nghiên cứu khoa học vào thực tiễn. Khoa đào tạo đầy đủ các bậc học từ đại học, cao học và nghiên cứu sinh. Sinh viên tốt nghiệp luôn tìm được việc làm và được các đơn vị tuyển dụng đánh giá cao. Trong quá trình phát triển, Khoa Toán – Thống kê luôn nỗ lực nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng được nhu cầu của thị trường lao động.

Đội Ngũ

Khoa có đội ngũ giảng viên được đào tạo từ nhiều nguồn trong và ngoài nước, có trình độ cao về Toán ứng dụng, Toán kinh tế và Thống kê kinh tế, có uy tín khoa học và chuyên môn. Khoa hiện có 31 giảng viên và 02 thư ký khoa, trong đó có 2 Phó Giáo Sư, 16 Tiến sĩ, 13 Thạc sĩ. Ngoài ra, khoa Toán – Thống kê cũng thực hiện hợp tác nghiên cứu với các nhà khoa học, các chuyên gia, cũng như các nhà doanh nghiệp trong và ngoài nước.
dashboard

Chương trình đào tạo

Cao học

Khóa ngắn hạn

Trung Tâm phân tích dữ liệu của khoa có mở các lớp đào tạo ngắn hạn về các phương pháp nghiên cứu định lượng dành cho học viên sau đại học, giáo viên, doanh nghiệp.
Shape
Thumb

Lĩnh vực quan tâm hợp tác

Lĩnh vực Khoa Toán – Thống kê muốn hợp tác với các đối tác trong và ngoài nước:
  • Toán ứng dụng
  • Thống kê ứng dụng
  • Toán tài chính
  • Định phí bảo hiểm
  • Khoa học dữ liệu
  • Dữ liệu lớn
  • Khai phá dữ liệu
  • Phân tích dữ liệu
Và các lĩnh vực khác có liên quan.