365bet casino lối vào chính thức

Shape
Thumb Thumb

Giới thiệu

Khoa Tài Chính Công trực thuộc 365bet được thành lập năm 1976. Đây là đơn vị duy nhất chuyên đào tạo về tài chính công và quản trị công ở phía Nam, Việt Nam. Khoa Tài chính công đào tạo bậc đại học và sau đại học về tài chính công và các khóa đào tạo ngắn hạn.

Đội Ngũ

Đội ngũ giảng viên của khoa gồm có 20 giảng viên. Trong đó có 2 giáo sư, 5 phó giáo sư, 8 tiến sĩ và 5 thạc sĩ tốt nghiệp từ các trường đại học Việt Nam và nước ngoài. Đội ngũ giảng viên có kinh nghiệm giảng dạy và có những người từng là chuyên gia tư vấn cho các dự án của UNDP trong lĩnh vực cải cách tài chính và hành chính công.
dashboard

Chương trình đào tạo

Shape
Thumb

Lĩnh vực quan tâm hợp tác

Đào tạo qua các lớp ngắn hạn tại trường hoặc các đơn vị địa phương kiến thức về tài chính, thuế. Hợp tác nghiên cứu đổi mới trong quản kinh tế xã hội, xây dựng chính sách, đặc biệt là tài chính công, chính sách công. Tư vấn sắp xếp, đổi mới cơ cấu tổ chức; xây dựng định mức Tài chính tại các đơn vị sự nghiệp công. Tư vấn thuế cho các doanh nghiệp kinh doanh; tư vấn tài chính cho các định chế tài chính...