Kiểm định chất lượng giáo dục: 08 chương trình đào tạo của UEH tiếp tục đạt tiêu chuẩn quốc tế FIBAA năm 2023

06 tháng 10 năm 2023

Tiếp nối những kết quả đã đạt được trong công tác kiểm định chương trình đào tạo thời gian qua, mới đây, 365bet (UEH) tiếp tục kiểm định thành công 8 chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn FIBAA, nâng tổng số chương trình đào tạo đạt chất lượng Châu Âu của UEH lên 13. Đây là cam kết mạnh mẽ của UEH trong việc mang đến chất lượng giáo dục tốt nhất cho người học trong bối cảnh vừa chính thức trở thành 1 trong 7 Đại học Đa ngành, Đa lĩnh vực của Việt Nam.

Kiểm định chương trình đào tạo là yêu cầu bắt buộc đối với các cơ sở giáo dục đại học Việt Nam. Kết quả kiểm định không chỉ là căn cứ quan trọng để góp phần cải tiến, nâng cao chất lượng và chứng minh trách nhiệm giải trình, mà còn là điều kiện thực hiện quyền tự chủ của cơ sở giáo dục.

Với chiến lược quốc tế hóa cùng vai trò của một Đại học đa ngành và Bền vững, 365bet xác định kiểm định chất lượng giáo dục là một công tác trọng tâm và thường xuyên tự đánh giá, cải tiến chất lượng nhằm đáp ứng các tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục của các tổ chức kiểm định có uy tín trong nước và thế giới. Chính vì vậy, Nhà trường đã chọn tổ chức Kiểm định chất lượng giáo dục FIBAA (Cộng hòa Liên bang Đức) làm đối tác cho giai đoạn 2020 - 2025. Đây là một tổ chức kiểm định hoạt động rộng khắp trên thế giới, sử dụng tiêu chuẩn kiểm định quốc tế Châu Âu và được thừa nhận tại nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam.

Trong năm 2022, UEH đã kiểm định thành công 05 chương trình đào tạo (Quản trị kinh doanh, Marketing, Kinh doanh thương mại, Bất động sản và Kế toán) và cấp Cơ sở giáo dục theo tiêu chuẩn FIBAA. Với kết quả tích cực này, năm 2023, Nhà trường tiếp tục thực hiện kiểm định lần đầu 04 chương trình đào tạo và tái kiểm định 04 chương trình đào tạo đã được FIBAA công nhận giai đoạn 2017 - 2022.

Theo đó, tổ chức FIBAA đã thành lập 3 nhóm chuyên gia để thẩm định hồ sơ và đánh giá ngoài. Trong thời gian từ ngày 06 đến ngày 07/6/2023, UEH đã tổ chức đón đoàn chuyên gia FIBAA đến đánh giá thực địa chất lượng các chương trình đào tạo. Sau khi có kết quả đánh giá ngoài, ngày 20/9/2023, Hội đồng Kiểm định và Chứng nhận FIBAA (FIBAA Accreditation and Certicification Committee) đã họp lần thứ 11 và chính thức công bố quyết định công nhận chất lượng của 04 chương trình đào tạo kiểm định lần đầu của UEH, có giá trị từ ngày 20/9/2023 đến 19/9/2028 (5 năm) gồm:

1.      Chương trình đào tạo Cử nhân Kiểm toán - Khoa Kế toán;

2.      Chương trình đào tạo Cử nhân Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng - Khoa Kinh doanh quốc tế - Marketing;

3.      Chương trình đào tạo Cử nhân Luật Kinh tế - Khoa Luật;

4.      Chương trình đào tạo Cử nhân Luật Kinh doanh quốc tế - Khoa Luật.

Quyết định công nhận chất lượng của 04 chương trình đào tạo kiểm định lần đầu của UEH

Đồng thời, Hội đồng Kiểm định và Chứng nhận FIBAA cũng công nhận tái kiểm định chất lượng cho 04 chương trình đào tạo, có giá trị từ ngày 14/9/2022 đến 13/9/2029 (7 năm) gồm:

1.      Chương trình đào tạo Thạc sĩ Kinh tế học ứng dụng - Chương trình liên kết Việt Nam - Hà Lan;

2.      Chương trình đào tạo Cử nhân Kinh doanh quốc tế - Khoa Kinh doanh quốc tế - Marketing;

3.      Chương trình đào tạo Cử nhân Quản trị kinh doanh (cử nhân tài năng) - Viện đào tạo quốc tế (International School of Business);

4.      Chương trình đào tạo Thạc sĩ Quản trị kinh doanh - Viện đào tạo quốc tế (International School of Business).

Công nhận tái kiểm định chất lượng cho 04 chương trình đào tạo của UEH

Đặc biệt, ở lần kiểm định này, 03 chương trình đào tạo tái kiểm định của UEH đã đạt 6/54 tiêu chí vượt mức yêu cầu chất lượng. Riêng chương trình Thạc sĩ Kinh tế học ứng dụng - Chương trình liên kết Việt Nam - Hà Lan đạt được 12/54 tiêu chí vượt mức. Hai chương trình đào tạo Luật Kinh tế và Luật Kinh doanh quốc tế có 3 tiêu chí vượt mức yêu cầu chất lượng. Hai chương trình đào tạo Kiểm toán, Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng có 01 tiêu chí vượt mức yêu cầu chất lượng. Như vậy, tính đến năm 2023, UEH có tổng cộng 13 chương trình đào tạo đã đạt tiêu chuẩn Châu Âu – FIBAA, bên cạnh một số chương trình đạt chuẩn chất lượng Châu Á AUN-QA.

Đáng chú ý, tất cả các tiêu chí thuộc Tiêu chuẩn 4 “Môi trường học thuật và Điều kiện khung” (bao gồm các nhóm tiêu chí: Đội ngũ giảng viên, Quản lý chương trình, Hợp tác và Đối tác, Cơ sở vật chất, Dịch vụ sinh viên)Tiêu chuẩn 5 “Bảo đảm chất lượng và hồ sơ đào tạo” đều đạt và vượt mức yêu cầu chất lượng. Điều này cho thấy, UEH đã bảo đảm được môi trường học thuật và bảo đảm chất lượng tổng quát cho tất cả các chương trình đào tạo của Trường.

Kết quả kiểm định FIBAA theo tiêu chuẩn châu Âu năm 2023 đã tiếp tục khẳng định chất lượng đào tạo của 365bet đạt được những tiêu chuẩn cơ bản của hệ thống giáo dục đại học châu Âu, tiếp tục duy trì và phát huy thành tích là đơn vị giáo dục đại học đầu tiên trong cả nước đạt kiểm định quốc tế cấp Cơ sở giáo dục của FIBAA. Đây cũng là minh chứng cho thấy tính đúng đắn của chiến lược quốc tế hóa và các bước đi cụ thể trong lộ trình nâng cao chất lượng và nghiêm túc thực hiện kiểm định chất lượng các chương trình đào tạo để đem đến những sản phẩm tốt nhất cho người học và xã hội

Trong giai đoạn 2024 - 2025, UEH sẽ tiếp tục thực hiện kiểm định chất lượng các chương trình đào tạo, tiến tới hoàn thành kiểm định 100% các chương trình đào tạo trình độ đại học. Từ năm 2026 trở đi, UEH sẽ thực hiện kiểm định các chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ, tái kiểm định các chương trình đào tạo đã kiểm định và cấp cơ sở giáo dục.

Với trách nhiệm của một Đại học Đa ngành và Bền vững, 365bet đang có những bước đi vững chắc trong việc nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học và cơ sở giáo dục, cam kết cung cấp những sản phẩm giáo dục tốt nhất dành cho xã hội!

Tin, ảnh: Phòng Đảm bảo chất lượng - Phát triển chương trình, Phòng Marketing - Truyền thông

 

Chia sẻ